Skip to content

Terapeutyki wyścigowe

2 lata ago

537 words

Czy wkraczamy w nową erę terapii opartych na rasie. Publikacja w tym numerze Journal of African-American Heart Failure Trial (A-HeFT) (strony 2049-2057), badanie kliniczne leków przeznaczonych dla pojedynczej grupy rasowej, stawia to niezręczne pytanie. Najbardziej uderzające odkrycie – że dodatek diazotanu izosorbidu i hydralazyny do konwencjonalnej terapii niewydolności serca zmniejszyło względną roczną śmiertelność o 43 procent wśród czarnych – wywoła szeroką dyskusję. Sponsor badania, NitroMed, który posiada patent na połączenie dinozaurów izosorbidu i hydralazyny o ustalonej dawce, twierdzi, że niewydolność serca ma inną patofizjologię w czerni niż w białych, co wymaga różnych strategii leczenia. The Human Race Machine. Dzięki uprzejmości Nancy Burson.

Zgłoszone 43 procent względnego spadku wskaźnika zgonów z powodu niewydolności serca u czarnych jest powodem do świętowania. Istnieje powszechna zgoda, że czarni umierają z powodu niewydolności serca w stopniu nieproporcjonalnym do tych wśród białych. Ale aby ocenić większe implikacje A-HeFT dla roli rasy w projektowaniu terapeutycznym, ważne jest, aby jasno określić, czego badanie nie wykazało.
Po pierwsze, firma A-HeFT nie ustaliła, że dodanie dinitratu izosorbidu i hydralazyny do konwencjonalnej terapii niewydolności serca daje większe korzyści dla czarnych niż dla innych grup rasowych lub etnicznych. Badanie, na które zapisano tylko samoidentyfikowanych Murzynów, nie przetestowało tej hipotezy. Kliniczna i ekonomiczna logika projektu A-HeFT ma swoje korzenie w poprzednich, wielorasowych badaniach porównujących diazotan izosorbidu i hydratazynę z innymi badanymi lekami, podawanymi w połączeniu z różnymi konwencjonalnymi terapiami. Te terapie były standardowe w ich czasach, ale były gorsze od stosowanej obecnie terapii konwencjonalnej, która zazwyczaj obejmuje inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę (ACE). Rzeczywiście, jedno z tych wcześniejszych badań pomogło w ustanowieniu inhibitorów ACE jako standardowego leczenia. W tej próbie porównano diazotan izosorbidu i hydralazynę z inhibitorem ACE enalaprylem i wykazano, że enalapryl powoduje większą ogólną redukcję śmiertelności.2
Jednak źle określona podgrupa pacjentów dobrze wypadła po leczeniu diazotanem izosorbidu i hydalazyną, a słabo z enalaprylem. Wykorzystując tę okazję, firma biotechnologiczna uzyskała prawa własności intelektualnej do ustalonej dawki diazotanu izosorbidu i hydralazyny i uzyskała w 1996 r. Zgodę FDA (Food and Drug Administration) na wprowadzenie tego preparatu do obrotu jako nowego leku. FDA odmówiła, powołując się na statystyczną niepewność danych z badań.1 Wtedy właśnie pojawił się wyścig. Grupa badaczy (w tym posiadaczka patentu na leczenie skojarzone) ponownie przeanalizowała poprzednie dane z badań klinicznych według rasy i zakończyła w 1999 r., Że leczenie skojarzone tak samo jak enalapril przy przedłużaniu życia czarnych pacjentów z niewydolnością serca. 3 Inne prace sugerowały, że inhibitory ACE były mniej skuteczne u czarnych niż u białych.
W tym momencie mogłoby to mieć sens kliniczny i naukowy, aby dodać diazotan izosorbidu i hydralazynę do konwencjonalnej terapii (która do tej pory zwykle zawierał inhibitor ACE) i porównać tę kombinację do samej konwencjonalnej terapii – dla wszystkich pacjentów z niewydolnością serca, niezależnie od tego, wyścigi
[przypisy: ginekomastia leczenie, dystrofia mięśniowa duchenne a, gfr wg mdrd ]
[hasła pokrewne: probolan, wzorcowanie mierników, bezdechy nocne leczenie ]

0 thoughts on “Terapeutyki wyścigowe”