Skip to content

Anatomiczne nieprawidłowości w mózgu miozygotycznych bliźniąt Zróżnicowane dla schizofrenii ad 6

2 lata ago

493 words

Weinberger i wsp. 19 używali CT do zbadania 11 grup rodzeństwa i stwierdzili, że dotknięty członek rodziny miał w każdym przypadku większe komory mózgowe, nawet jeśli wielkość komór serca wydawała się być normalna. DeLisi i wsp.20 obserwowali również większe komory u pacjentów ze schizofrenią niż u ich nienaruszonego rodzeństwa. W badaniu tomografii komputerowej 12 zestawów bliźniąt jednojajowych, niezgodnych z definicją schizofrenii, Reveley i wsp.21 wykazali, że u wszystkich z wyjątkiem jednej pary dotknięte chorobą bliźniaki miały większe boczne komory mózgowe niż bliźniak nie dotknięty chorobą. Fakt, że dotknięty bliźniak monozygotyczny można odróżnić od niedotkniętego bliźniakiem na podstawie strukturalnych różnic w ośrodkowym układzie nerwowym, prawdopodobnie oznacza, że przyczyna leżącego u podstaw procesu neuropatologicznego jest przynajmniej częściowo genetyczna. Może się to wydawać sprzeczne z wieloma badaniami wykazującymi, że ryzyko schizofrenii obejmuje czynniki genetyczne. Nasze badanie nie dotyczy bezpośrednio kwestii, czy istnieje czynnik genetyczny związany ze schizofrenią. Nie możemy wykluczyć na przykład genetycznej predyspozycji do obserwowanych zmian. Jest jednak oczywiste, że również coś ekstra-matematycznego.
Nie możemy również wykluczyć, że nasze odkrycia mogą być spowodowane przede wszystkim nie samą chorobą, ale niespecyficznymi aspektami schizofrenii lub jej leczenia. Na przykład, dotknięte bliźnięta różnią się od blizn nieobro- dzonych pod względem ekspozycji na leki neuroleptyczne, historię hospitalizacji i ewentualnie stan odżywienia i poziom stresu. Wątpimy jednak, aby te drugorzędne czynniki miały pierwszorzędną rolę w naszych odkryciach z następujących powodów: brak korelacji ze stopniem ekspozycji na czynniki neuroleptyczne lub z czasem trwania choroby u naszych pacjentów – wnioski spójne z tymi z liczne inne badania3 4 5, 23 24 25 26 27 – oraz doniesienia o identycznych ustaleniach dużych komór bocznych i trzecich 28 29 30 31 i małych hipokampi32 w czasie początkowych hospitalizacji pacjentów ze schizofrenią.
Nasze ilościowe wyniki in vivo w strukturach limbicznych w przedsionku są zgodne z wynikami kilku kontrolowanych badań pośmiertnych7, 10 11 12, które sugerują subtelne zmiany patologiczne w anatomii układu limbicznego w schizofrenii. Pomimo zainteresowania rolą układu limbicznego w tej chorobie i dowodami na nieco zlokalizowane patologiczne zmiany płata skroniowego, doniesiono również o odkryciach obejmujących inne obszary mózgu. Zmniejszona objętość półkul mózgowych, w tym kory mózgowej i centralnej istoty szarej, została opisana przez Pakkenberga.8 Benes i wsp. 33 opisali zmniejszoną liczbę neuronów w korze przedczołowej, obręczy i motorycznej. W innych badaniach zaobserwowano mniejsze ziarniniaki móżdżku.34, 35. Wyniki niniejszego badania i poprzednich badań, że boczne powiększenie komory jest często obserwowane w pewnej odległości od struktur limbicznych, a także trzecia komora jest powiększona, sugerują, że zmiany leżące u jej podstaw nie są ograniczone. do pojedynczej witryny. Konieczne są dalsze prace, aby scharakteryzować zasięg i lokalizację anatomii patologicznej w schizofrenii.
Kilka badań sugeruje, że morfologiczne nieprawidłowości mózgu w schizofrenii występują częściej na lewej półkuli
[więcej w: ginekomastia leczenie, etylowanilina, gfr wg mdrd ]

0 thoughts on “Anatomiczne nieprawidłowości w mózgu miozygotycznych bliźniąt Zróżnicowane dla schizofrenii ad 6”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: prześcieradło jednorazowe[…]