Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra13/ftp/radkowskiewioski.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Zapobieganie mikroalbuminurii w cukrzycy typu 2 ad – Przychodnia radkowskie Wioski
Skip to content

Zapobieganie mikroalbuminurii w cukrzycy typu 2 ad

2 lata ago

500 words

W ramach wieloośrodkowego, podwójnie ślepego, kontrolowanego placebo badania z randomizacją przeprowadzonego przez firmę Bergamo, przeprowadzono wieloośrodkowe badanie z podwójnie ślepą próbą i kontrolą placebo, badając wpływ inhibitora ACE, trandolaprilu, w połączeniu z werapamilem blokującym wapń kanału bez dihydropirydyny, sam trandolapryl, werapamil w monoterapii i placebo w zakresie występowania mikroalbuminurii. Metody
Do badania włączono osoby, które ukończyły 40. rok życia, miały nadciśnienie i znaną historię cukrzycy typu 2 nieprzekraczającą 25 lat, wydalanie albuminy z moczem mniej niż 20 .g na minutę w co najmniej dwóch z trzech kolejnych, jałowych, próbki nocne i stężenie kreatyniny w surowicy nie większe niż 1,5 mg na decylitr (133 .mol na litr). Nadciśnienie tętnicze zdefiniowano jako nieleczone skurczowe ciśnienie krwi 130 mm Hg lub więcej lub rozkurczowe ciśnienie krwi wynoszące 85 mm Hg lub więcej lub jako potrzebę leczenia przeciwnadciśnieniowego w celu osiągnięcia skurczowego lub rozkurczowego ciśnienia krwi w tych poziomach.27,28 Typ 2 cukrzyca została zdiagnozowana zgodnie z kryteriami Światowej Organizacji Zdrowia. Nie uwzględniono pacjentów z poziomem hemoglobiny glikozylowanej wynoszącym 11 procent lub więcej, chorobą nerek bez cukrzycy i specyficznym wskazaniem lub przeciwwskazaniem do leczenia inhibitorem ACE lub niedihydropirydynowej terapii blokerami kanału wapniowego.
Wszystkie podmioty wyraziły pisemną świadomą zgodę. Protokół był zgodny z Deklaracją Helsińską i został zatwierdzony przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdym ośrodku i komitecie bezpieczeństwa BENEDICT. Było to niezależne, akademickie badanie, które zostało zaprojektowane, przeprowadzone i monitorowane przez Instytut Badań Farmakologicznych Mario Negri. Główny badacz i koordynator badań napisał protokół do badania i napisał artykuł. Dr Richard Kay (Parexel International) opracował plan analizy statystycznej i przedstawił sugestie dotyczące analizy statystycznej, a dr Stuart Kupfer (Abbott) i dr Ruth Campbell (Wydział Nefrologii, University of Alabama, Birmingham) zmienili dokument.
Po sześciotygodniowym okresie wymywania, w którym przerwano jakiekolwiek wcześniejsze leczenie środkami, które hamują układ renina-angiotensyna, i trzytygodniowy okres eliminacji, podczas którego wszelkie wcześniejsze leczenie blokerami kanału wapniowego innego niż dihydropirydyna przerwano, losowo przypisany do jednego z zabiegów: werapamilu blokującego niedobór dihydropirydyny (w postaci preparatu o przedłużonym uwalnianiu, w dawce 240 mg na dzień), inhibitor ACE, trandolapryl (2 mg na dzień), połączenie werapamilu (w preparacie o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg na dzień) plus trandolapril (2 mg na dzień) lub placebo.
Docelowe ciśnienie krwi wynosiło 120/80 mm Hg.26 Dodatkowe leki przeciwnadciśnieniowe były dozwolone, aby osiągnąć docelowe ciśnienie krwi, w następujących etapach: etap 1, hydrochlorotiazyd lub furosemid; etap 2, doksazosyna, prazosyna, klonidyna, metylodopa lub beta-adrenolityki (dopuszczalne na podstawie określonych wskazań, takich jak choroba niedokrwienna serca, ale tylko pod warunkiem, że nie są przeciwwskazane na podstawie ustaleń elektrokardiograficznych, takich jak bradyarytmia i opóźnione przewodzenie przedsionkowo-komorowe) ; i etap 3, minoksydyl lub długo działające blokery kanału wapniowego dihydropirydyny
[więcej w: gfr wg mdrd, furagin ulotka, endokrynolog czym się zajmuje ]
[podobne: probolan, wzorcowanie mierników, bezdechy nocne leczenie ]

0 thoughts on “Zapobieganie mikroalbuminurii w cukrzycy typu 2 ad”