Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra13/ftp/radkowskiewioski.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Przeciwciało anty-interleukina-12 dla aktywnej choroby Leśniowskiego-Crohna cd – Przychodnia radkowskie Wioski
Skip to content

Przeciwciało anty-interleukina-12 dla aktywnej choroby Leśniowskiego-Crohna cd

2 lata ago

487 words

Pacjenci byli również wykluczeni, jeśli mieli gruźlicę w wywiadzie, dodatni wynik testu na oczyszczoną proteinę, odbiór szczepionki Calmette-Guérin z Bacillą lub umiarkowaną lub ciężką uporczywą astmę. Pacjentów poddano badaniom przesiewowym pod kątem kwalifikowalności w uczestniczących ośrodkach po zatwierdzeniu protokołu przez komisje lokalne ds. Przeglądu instytucjonalnego lub komisje etyczne. Zakwalifikowani pacjenci zostali losowo przydzieleni do leczenia w 15 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Holandii od października 2000 r. Do stycznia 2002 r.
Projekt badania
Badanie było wieloośrodkowym, randomizowanym, kontrolowanym placebo, podwójnie zaślepionym badaniem klinicznym fazy 2. Po udzieleniu pisemnej świadomej zgody pacjenci weszli w 14-dniową fazę badań przesiewowych, aby określić kryteria kwalifikowalności i wstępnego leczenia. Następnie do badania włączono dwie kohorty: w kohorcie podano jedno wstrzyknięcie, a następnie cztery tygodnie później jedno wstrzyknięcie na tydzień przez sześć tygodni, a kohorty 2 otrzymały jedno wstrzyknięcie na tydzień przez siedem tygodni. Na podstawie danych farmakokinetycznych i przedklinicznych wykazujących, że .g antyleukina-12 na mililitr surowicy blokuje 90% uwalniania neopteryny indukowanej przez interleukinę-12 in vivo, równoważną dawkę mg na kilogram masy ciała wybrano jako dolna granica dawki. Czterotygodniowa przerwa pomiędzy pierwszą i drugą dawką w kohorcie została wybrana w celu oceny bezpieczeństwa stosowania pojedynczej dawki antyleleukiny 12 u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Pacjenci byli losowo przydzielani do otrzymywania podskórnego placebo, antyleulekiny-12 w dawce mg na kilogram lub antyleleukiny-12 w dawce 3 mg na kilogram w stosunku 1: 2: 2 za pomocą niezależnego , generowany komputerowo harmonogram losowania bez stratyfikacji lub przydzielania bloków. Pacjentów w kohorcie obserwowano dwa tygodnie po pierwszym wstrzyknięciu i w odstępach tygodniowych zbiegających się z następnymi sześcioma iniekcjami; pacjentów w kohorcie 2 obserwowano co tydzień podczas siedmiotygodniowej fazy leczenia. Wszyscy pacjenci byli obserwowani przez 18 tygodni po ostatnim wstrzyknięciu badanego leku i obserwowano je po 6, 12 i 18 tygodniach.
Anty-interleukina-12 (ABT-874 / J695, Wyeth Research i Abbott Laboratories) jest genetycznie zmodyfikowanym rekombinowanym, wyłącznie ludzkim, pełnej długości przeciwciałem IgG1 ., rozpoznającym białko p40 interleukiny-12. Przeciwciało dostarczono w postaci liofilizowanego proszku i rozpuszczono w wodzie, otrzymując roztwór izotoniczny. Placebo był tym samym izotonicznym roztworem podawanym w objętości odpowiedniej do przypisanej dawki.
Pacjenci zapisani do ośrodka badawczego National Institutes of Health (NIH) poddani kolonoskopii tuż przed pierwszym zastrzykiem i 48 godzin po ostatnim wstrzyknięciu badanego leku. W tym czasie próbki biopsji uzyskano w tych samych obszarach jelit tylko z obszarów z endoskopowo widocznym stanem zapalnym lub granicami wrzodów; próbki biopsyjne zostały użyte do analizy histologicznej i do przygotowania LPMC do pomiarów cytokin.
Wszyscy badacze NIH mieli pełny dostęp do danych z badań w celu ich przeglądu i analizy. Autorzy przeanalizowali dane i napisali artykuł. Sponsorzy badania (Wyeth i Abbott Laboratories) uhonorowali koszty badania i zmierzyli poziomy przeciwciał antylekowych i antyleukinowych w surowicy-12
[podobne: dyskopatia objawy, etylowanilina, fibraty ]
[więcej w: dabrafenib, Fitolizyna, Kabiny Sanitarne ]

0 thoughts on “Przeciwciało anty-interleukina-12 dla aktywnej choroby Leśniowskiego-Crohna cd”