Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra13/ftp/radkowskiewioski.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Przeciwciało anty-interleukina-12 dla aktywnej choroby Leśniowskiego-Crohna ad 6 – Przychodnia radkowskie Wioski
Skip to content

Przeciwciało anty-interleukina-12 dla aktywnej choroby Leśniowskiego-Crohna ad 6

2 lata ago

507 words

Najczęstszymi nieprawidłowościami były hiperurycemie (stężenie kwasu moczowego wynosiło 7,5 do 10,0 mg na decylitr u dziewięciu pacjentów, którzy otrzymywali antyleleukinę-12 i dwóch, którzy otrzymywali placebo i przekraczali 10 mg na decylitr u jednego pacjenta otrzymującego antyleleukinę-12), hipoglikemię (u dwóch pacjentów otrzymujących antyleleukinę-12), hiperamylazję (u dwóch pacjentów otrzymujących antyleleukinę-12) i hiperfosfatemię (u dwóch pacjentów otrzymujących placebo). Żadne z tych zaburzeń nie wymagało wycofania się z badania. Opracowanie przeciwciał antylekowych
Przeciwciała przeciwidrenowe wykryto tylko u 3 pacjentów, z których wszyscy otrzymali mg antyleukiny-12 na kilogram. Przeciwciała przeciwidrenowe rozwijały się trzy do czterech miesięcy po ostatniej iniekcji u dwóch pacjentów w kohorcie 1, u których wystąpiła odpowiedź. Ci dwaj pacjenci mieli również niespodziewanie niski poziom antyle interleukiny 12 w surowicy i wczesny klirens antyleukletyny 12 z surowicy; utrata odpowiedzi zbiegła się z wykryciem przeciwciał przeciwnowotworowych u jednego pacjenta i poprzedziła wykrycie przeciwciał przeciwidrutowych o dwa miesiące u drugiego pacjenta. Przeciwciała przeciwidrenowe wykryto przed leczeniem u jednego pacjenta w kohorcie 2 i utrzymywały się do końca okresu obserwacji. To stwierdzenie nie było uważane za związane z lekiem, ponieważ było obecne przed leczeniem, nie było zmiany w miano z leczeniem, i nie było żadnego związku z niskim poziomem w surowicy anty-interleukiny-12. Ponieważ obecność mierzalnych poziomów antyleukiny-12 w surowicy może zakłócać wykrywanie przeciwciał przeciwidrutowych, test ten może niedoszacować częstości występowania przeciwciał przeciwidrutowych. Jednak tylko trzej dodatkowi pacjenci, którzy otrzymali anty-interleukinę-12, mieli niespodziewanie niskie poziomy przeciwciał w surowicy, co sugeruje obecność przeciwciał przeciwnowotworowych, ale nie wykryto żadnych przeciwciał przeciwnowotworowych, nawet gdy poziomy antyleukin-12 spadły poniżej oznaczalnych poziomów.
Reakcja kliniczna i remisja
Kohorta
Rycina 2. Ryc. 2. Częstość odpowiedzi klinicznej (panele A i B) i remisja (panele C i D) u pacjentów z aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna przyjmujących antyinterleukinę-12 lub placebo. Zacienione obszary oznaczają okresy siedmiodniowe po wstrzyknięciu.
Harmonogram dawkowania Cohort dał nam możliwość oceny wpływu pojedynczej dawki anty-interleukiny-12 w porównaniu z placebo. Cztery tygodnie po jednym wstrzyknięciu badanego leku, 50 procent pacjentów w grupie otrzymujących mg na kilogram miało odpowiedź kliniczną, w porównaniu z 19 procentami w grupie otrzymującej 3 mg na kilogram i 13 procent w grupie placebo (Figura 2A ). Stopa remisji w tym czasie wynosiła 19% w grupie otrzymującej mg na kilogram, 12% w grupie otrzymującej 3 mg na kilogram i 0% w grupie placebo (Figura 2C). Jednak w czasie ostatniego wstrzyknięcia (dziewięć tygodni) odsetek odpowiedzi wynosił 63 procent w grupie otrzymującej mg na kilogram, 56 procent w grupie otrzymującej 3 mg na kilogram i 38 procent w grupie placebo, a wskaźniki remisji wynosiły odpowiednio 31 procent, 44 procent i 38 procent. Pod koniec 18-tygodniowej fazy obserwacji grupa otrzymująca dawkę 3 mg na kilogram utrzymywała remisję i odsetek odpowiedzi wynoszący 50%, w porównaniu z 19% w grupie otrzymującej mg na kilogram i 13% i 25%, odpowiednio w grupie placebo
[więcej w: furaginum ulotka, endokrynolog czym się zajmuje, ginekomastia leczenie ]
[przypisy: Nonacne, słupki odgradzające, dienogest ]

0 thoughts on “Przeciwciało anty-interleukina-12 dla aktywnej choroby Leśniowskiego-Crohna ad 6”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: psycholog dziecięcy kielce[…]